Investing in Oncology Forum 2019

7 oktober 2019, kl. 13.30 - 17.30

shutterstock_433526728.jpg
 
 

Se det inspelade eventet


Välkommen till Investing in Oncology Forum 2019 – en eftermiddag med fokus på vilken skillnad den svenska kommersiella läkemedelsutvecklingen kan komma att utgöra för morgondagens cancerterapier. Utvecklingen av nya förbättrade cancerbehandlingar är alltid högintressant.

I Sverige finns ett antal börsnoterade bolag som är aktiva inom cancerområdet och som har läkemedelsprojekt i klinisk fas. Flera av dessa bolag har projekt som nyligen uppmärksammats på den aktade vetenskapliga kongressen ASCO i USA.

Investing in Oncology Forum strävar till att ge en bättre förståelse för några av de mest intressanta läkemedelsprojekten och hur de kan komma att utvecklas framöver. Det blir inga regelrätta bolagspresentationer utan snarare en inblick i de deltagande bolagens viktigaste investeringar. Vi får också genom paneldiskussioner en bild av hur klinikerna, de läkare som dagligen arbetar med att ge cancerpatienterna bästa möjliga behandlingar, ser på behovet av nya terapier, nya kombinationsbehandlingar och nya angreppssätt. Och hur resonerar man om man investerar inom området? Den frågan ger vår panel med institutionella investerare oss en större insikt i.

Deltagande bolag som presenterar sina mest värdefulla och potentiellt värdeskapande projekt är:

Cantargia | Oncopeptides | Medivir | BioInvent |
Alligator Bioscience | PledPharma

Moderatorer är Lars Frick och Charlotte Stjerngren.

Investing in Oncology Forum 2019 arrangeras av Cord Communications. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av investeringar inom läkemedelssektorn, som är aktieägare i sådana bolag eller som arbetar kliniskt inom cancerområdet.