Kommunikations-
boutique

Om du letar efter en erfaren, personlig och kapabel rådgivare som kan hjälpa dig såväl med strategi som genomförande inom PR och IR så har du hittat rätt.

Cord Communications är en partnerdriven kommunikationsboutique som består av några av Sveriges allra mest erfarna konsulter inom PR, kapitalmarknadsrelationer, finansiell kommunikation och kommunikation kring finansiella tjänster och produkter.

Vi levererar expertråd och genomförande till våra kunder inom ett brett spektrum av PR-relaterade behov och IR-relaterade frågor för såväl publika som icke noterade företag.

 

Om oss

Cord Communications är en partnerdriven kommunikationsboutique som är fokuserad på rådgivning inom Investor Relations, PR och kommunikation kring finansiella tjänster och produkter. Byrån består av några av Sveriges allra mest erfarna konsulter inom PR och kapitalmarknadsrelationer.

Alla som arbetar på Cord Communications är äkta partners, vilket gör att våra kunder aldrig behöver tvivla på vårt engagemang och att de alltid får kvalificerad rådgivning och genomförande. Vårt tydliga engagemang i varje enskilt kunduppdrag gör att vår relation med kunderna ofta blir mer kollegial än den traditionella konsultrelationen.

Vi har alla lång erfarenhet från olika sammanhang såsom ledande befattningar på större kommunikationsbyråer, kommunikationsansvarig på större noterade företag eller private equitybolag samt journalistik. 

Vi grundade Cord Communications för att vi tycker att det är roligt och stimulerande att arbeta i nära och långa relationer med våra kunder. Vi tror och hoppas att de kunder som arbetar med oss känner på samma sätt. 

 

Vårt erbjudande

Vi hjälper våra kunder att bygga lönsamma och konstruktiva relationer med de viktigaste intressenterna och målgrupperna såväl via PR som kapitalmarknadsrelationer. Med skräddarsydd rådgivning hjälper vi till med att utvärdera och utforma kommunikationsstrategier och budskap för att maximera kännedom, förståelse och genomslag i viktiga målgrupper.

Cord Communications levererar både strategi och taktik. Vi kan ta ansvar för hela kommunikationsarbetet eller kompletterar kundernas interna kommunikationsfunktion.

Det bästa sättet för att få en tydlig bild av vad vi kan hjälpa till med är att ta kontakt med oss och komma förbi på en finfika i våra personliga lokaler på Birger Jarlsgatan 6. 

Nedan beskriver vi kortfattat och generellt vad Cord Communications erbjuder. Utifrån detta skräddarsyr vi vårt erbjudande baserat på just de specifika behov eller utmaningar som respektive kund står inför.

 
 

 
 
 

PR och corporate positioning

Vi har många års erfarenhet av att utveckla PR-strategier och genomförande av PR-arbete både vad gäller företagsövergripande kommunikation, det vill säga corporate communications, varumärkesbyggande-PR, marknads-PR och andra discipliner inom PR fältet såsom krishantering och opinionsbildning. 

Utifrån en kreativ ansats hjälper vi våra kunder att få ut rätt budskap till sina primära målgrupper i relevanta kanaler med målet att bygga eller stärka den bild av vår kund som är önskvärd och som kunden till 100 procent står för. Det här är avgörande för ett hållbart kommunikationsarbete.

I det arbete vi kallar corporate positioning kan vi då dessutom arbeta bortom traditionell PR och IR och skapa allomfattande kommunikationskampanjer med stort genomslag.

Vi har även en mycket bred erfarenhet av kommunikation kring finansiella produkter och tjänster och arbetar mycket med den typen av tjänster.

 
 

 
 
ir.png
 

IR och finansiell kommunikation

Vi erbjuder IR-tjänster som omfattar dels händelserelaterad kommunikation såsom vid rapporter, börsintroduktioner, förvärv och fusioner samt kapitalanskaffning, dels löpande arbete som finansiell rådgivning, ägarkommunikation och strategier för investerarinteraktion.

Vi har som konsulter genom åren deltagit aktivt i ett flertal prestigefyllda uppdrag inom området förvärv och fusioner (M&A). Förutom att vägleda våra kunder genom de strategiska och ekonomiska besluten vad gäller potentiella transaktioner, tänker vi även på hur en affär ska tas emot av investerare och media. Utifrån detta skräddarsyr vi en kraftfull och konkret kommunikationsplan som bidrar till att interaktionen med investerare och andra viktiga intressenter blir framgångsrik.

En börsintroduktion är en av de viktigaste händelserna i ett företags livstid, men den utgör inte mållinjen. Istället ser vi en börsintroduktion som början på livet som ett publikt bolag. Vi tillhandahåller därför strategiskt stöd så att talespersonerna på bolaget som ska noteras på rätt sätt kommunicerar och hanterar förväntningar för att bygga långsiktigt aktieägarvärde.

I övrigt har Cord Communications betydande erfarenhet av att hjälpa företag med olika typer av konkreta och praktiska aktiviteter för att kommunicera med viktiga målgrupper på kapitalmarknaden. Ta kontakt med oss för att få veta mer om det.

 
 

 
 
 

Krishantering

När företag står inför en kris, krävs ofta ett team som är erfaret och som kan hantera krisen på bästa sätt gentemot aktieägare, media, allmänheten och andra intressenter. Vi erbjuder därför kvalificerad krishantering av olika typer av kriser baserad på stor erfarenhet och kan ge olika perspektiv och agerar såväl rådgivande som mer operativt i krisarbetet. På så sätt hjälper vi våra kunder genom utmanande situationer såväl på kapitalmarknaden som mer allmänt.

 

Teamet

lars wahlström.png

Lars Wahlström

Lars har mer än 30 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare till svenska börsbolag och finansiella institutioner. Han har varit partner i några av Sveriges ledande kommunikationsbyråer som Gramma, INVIVO, Springtime, Vero och Kreab.

Lars har även ett förflutet i reklambranschen i New York och som chef för marknadsföring och kommunikation på en svensk investmentbank. Han har också startat och drivit företag inom så vitt skilda branscher som restaurang, diagnostik och IT.

Han är civilekonom från Uppsala universitet.

Mikael Widell

Mikael har nästan 30 års erfarenhet inom kommunikation inklusive journalistik (14 år inom dagsmedia och affärspress däribland Dagens Industri), företagskommunikationspositioner på bland annat AstraZeneca, Biovitrum (Sobi) och riskkapitalbolaget Nordic Capital. Mikael har även erfarenhet som kommunikationsrådgivare inom finansiell PR och IR på strategiskt nivå.

Under årens lopp har Mikael spelat en viktig roll i ett antal större transaktioner bland annat fusionen mellan Astra och Zeneca, mångmiljardförsäljningen av Nycomed Takeda, Nordic Capitals förvärv av Munters, liksom olika börsintroduktioner som till exempel Biovitrum, Finnvedenbulten och senast Prime Living.

Mikael har en MA i engelsk litteratur vid universitetet i Lund. 

Claes Delin

Claes har mer än 30 års erfarenhet inom kommunikation inklusive tolv år som journalist varav fyra år som nyhetschef på Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och ett år som nyhetschef på Finanstidningen.

Claes är PR- och IR-konsult sedan 1998 och har bland annat erfarenhet som konsult på PR-byrån Rikta Kommunikation, COO på Tattoo PR och COO på Edelman PR Nordic. Under perioden 2006-2016 drev Claes sin egen PR verksamhet under varumärket 88°. Han har erfarenhet från ett brett spektra av kunder och branscher.

Under perioden 2005-2009 var Claes styrelseledamot i dåvarande Sveriges Reklamförbund numera Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Claes har en fil kand i statsvetenskap och nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Charlotte Stjerngren.png

Charlotte StjernGREN

Charlotte har över 20 års erfarenhet av att dagligen ha följt sitt stora intresse – börsen.

Närmast kommer Charlotte från rollen som chefredaktör på ekonomikanalen EFN där hon under flera år även var programledare för det dagliga programmet Börslunch. Hon har även arbetat som börsskribent på Veckans Affärer, Dagens Industri och Dagens Nyheter. 

Dessutom har Charlotte över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie. Hon var inriktad på telekom, IT och småbolag. 

Charlotte är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även en jur kand från Stockholms Universitet.

Adam Ewing

ADAM EWING

Adams karriär inom kommunikation sträcker sig från att rapportera för internationella nyhetskanaler som Dow Jones Newswires/The Wall Street Journal och Bloomberg News till att under senare år bistå företag som kommunikationskonsult vid Brunswick Group i Stockholm.

Under åren som reporter täckte han en rad ämnen som teknik, bank och industri, samt intervjuade ledande befattningshavare, investerare och analytiker. På Cord ger han råd och stöd till våra kunder inom finansiell PR och IR.

Han har en examen i journalistik från University of Colorado och har bott i Sverige i nästan 20 år.

Andreas-Ericsson.png

ANDREAS ERICSSON

Andreas har lång erfarenhet inom såväl IR och finansiell kommunikation som corporate finance från olika tidigare tjänster, inklusive flera inom Life Science-sektorn.

Innan Andreas började på Cord Communications arbetade han bland annat som IR Manager på Diamyd Medical och Meda, IR- och kommunikationskonsult samt finansiell rådgivare och ansvarig för Redeyes Certified Adviser-verksamhet. Senast kommer Andreas från en roll som finanschef på ett noteringsaktuellt iGaming-bolag.

Andreas är utbildad utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad och har en examen i företagsekonomi från Lunds universitet samt en utbildning inom finansiell analys från Handelshögskolan i Stockholm. Andreas är även licensierad CIRO (Certified Investor Relations Officer) av SIRA/SFF och innehar SwedSec-licens.

Kontakt

Lars Wahlström
Founding Partner
+46 734 340 771
lars.wahlstrom@cordcom.se

Mikael Widell
Founding Partner
+46 703 119 960
mikael.widell@cordcom.se

Claes Delin
Partner
+46 704 102 106
claes.delin@cordcom.se

Adam Ewing
Partner
+46 739 72 78 28
adam.ewing@cordcom.se

Charlotte Stjerngren
Partner
+46 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se

Andreas Ericsson
Partner
+46 708 53 46 09
andreas.ericsson@cordcom.se

 

 

Adress

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 6, 8 trappor

Postadress:
Cord Communications
Box 160 55
103 21 Stockholm